Nuestros precios

Edat
Preu itineraris
geologia i combinats
Preu itinerari històric per St. Llorenç de MorunysPreu Packs 4 itineraris
Més de 15 anys (15 inclòs)
10/12 €
5 €
32€ /4 itineraris
Entre 7 i 14 anys (7 inclòs)
5 €
2,50 €
15€/4 itineraris
Menys de 7 anys
Gratuït
Gratuït
Gratuït